Este domigo 20 de febreiro de 2022 levouse a cabo a renovación da Xunta Reitora. Ante a falta de presentación de novas candidaturas procedeuse a renovación das persoas que veñen xestionando o monte veciñal de Santa Cristina de Cobres nos últimos anos.

Así, a candidatura de César Blanco (Presidencia), Celso Martínez (Secretaría) e Carlos Martínez (Tesourería) renovaron nos seus cargos por 53 votos a favor, 0 en contra e 0 abstencións.

(Visited 48 times, 1 visits today)
Last modified: 20 Febreiro, 2022