Esta dirección de correo electrónico está protexida contra spambots. Vostede necesita ter Javascript activado para poder vela.

TLF: +0034 693649504

Venres 26 Febreiro 2021

AVISO LEGAL

Contidos propiedade da CMMVVMC de Santa Cristina de Cobres (Vilaboa)

Os contidos de esta web están suxeitos a dereitos de propiedade intelectual da CMMVVMC de Santa Cristina de Cobres ou de terceiros. Non está autorizada (e será perseguida) a reprodución total ou parcial dos datos e contidos non dispostos para o seu uso explícito aos que se teña acceso na web, ou fosen empregados contravindo a lexislación vixente en materia de propiedade industrial e intelectual.

Os/as usuarios/as que crean que os seus dereitos de propiedade intelectual estean sendo infrinxidos polo uso non autorizado dos seus traballos protexidos presentes nesta web, pódense poñer en contacto con esta Comunidade de Montes e solicitar que o contido sexa retirado.

Condicións de acceso

O acceso á web www.montesdesantacristina.org supón a aceptación plena polo usuario/a de todas as condicións do presente Aviso Legal, polo que se non está de acordo co contido da mesma deberase abster de facer uso da web.
O/a usuario/a comprométese a facer un uso da web e dos seus servizos e contidos conforme ao disposto pola lexislación vixente aplicable. A Comunidade de Montes resérvase o dereito a denegarlle o acceso á web, sen necesidade de previo aviso, a calquera usuario/a que non respecte as condicións dispostas neste Aviso Legal.

A Comunidade de Montes resérvase o dereito a modificar en calquera momento as presentes condicións.

O usuario non poderá acceder ao sitio web de modo que dane, deteriore, inutilice ou sobrecargue os servizos e/ou a información ofrecida.

Rexistros de acceso

Esta web emprega on empregra cookies.

Exención de responsabilidade

A información publicada nesta web non pretende substituír servizos en ningún ámbito profesional.

Atendendo aos procesos de comunicación electrónica, a Comunidade de Montes non garante que o acceso á páxina non poida ser interrompido, sufrir retrasos, ou errar.

No caso de interrupción do subministro da información, parcial ou total de www.montesdesantacristina.org por causas alleas á Comunidade de Montes, esta porá todos os medios para repoñer o antes posible o acceso á información.

Esta web pode conter enlaces a páxinas web alleas, o que non supón a aceptación de responsabilidade ningunha sobre o contido destas webs. Unha vez que un usuario/a se atope nunha destas webs deberase ater ás indicacións legais que esa web indique. No caso de que un usuario/a considere que algún dos enlaces leva a unha páxina web inadecuada, pódese poñer en contacto con nós para propoñer a súa eliminación ou modificación.

Política de protección de datos

En cumprimento do disposto na Lei Orgánica 15/1999 do 13 de Decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), cuxo obxecto é garantir e protexer, no que concirne ao tratamento dos datos persoais, as liberdades e dereitos fundamentais das persoas físicas, e especialmente da súa honra e intimidade persoal, informámolos de que:

  • Os datos de carácter persoal recollidos na web inclúense en ficheiros protexidos e con acceso exclusivo. Na súa calidade de propietaria, a responsable destes ficheiros é a Comunidade de Montes.
  • O/a interesado/a poderá, en todo momento, exercitar os dereitos recoñecidos na LOPD, de acceso, rectificación, cancelación e oposición. O exercicio destes dereitos poderase realizar a través do correo Esta dirección de correo electrónico está protexida contra spambots. Vostede necesita ter Javascript activado para poder vela.. Tamén se poden exercitar estes dereitos nos termos que a normativa aplicable establece.

SEDE SOCIAL

Barciela 31, Santa Cristina de Cobres 36142 (Vilaboa)
Tlf. Móbil: 693649504  

Esta dirección de correo electrónico está protexida contra spambots. Vostede necesita ter Javascript activado para poder vela.

GALERÍA DE IMAXES

Scroll to top